Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie.

Telefon
Telefon: 698 71 91 81
e-mail
e-mail:
Adres
Wioletta Szybalska - Juszcze
Mali Modni odzież dziecięca
os. Gen. Andersa 2/54
28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
NIP 6551674246
Facebook
maliMODNI
TWOJE KONTO
KOSZYK
Koszyk
0
maliMODNI
Facebook
Koszyk
0
Twoje konto
Strona główna Strona główna Regulamin
Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem http://malimodni.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Właścicielem sklepu MaliModni.pl jest Wioletta Szybalska-Juszcze działająca pod firmą Wioletta Szybalska-Juszcze Mali Modni odzież dziecięca, której siedziba znajduje na os. Generała Andersa 2 lok. 54, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551674246, REGON 260075723.
  3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
   1. adres poczty elektronicznej: biuro@malimodni.pl
   2. pod numerem telefonu: 698719181
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.malimodni.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego w każdej chwili.
 2. Definicje
  1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
  3. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 Poz. 93 ze zm.);
  4. Kodeks Postępowania Cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z zm.);
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Klienta - dostępne dla danego Klienta po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Sprzedawcę;
  7. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta. Hasło ustalana jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;
  8. Login - adres e-mail klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  9. Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  10. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego;
  11. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.malimodni.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej;
  12. Sprzedawca - Wioletta Szybalska-Juszcze działająca pod firmą Wioletta Szybalska-Juszcze Mali Modni odzież dziecięca, której siedziba znajduje na os. Generała Andersa 2 lok. 54, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551674246, REGON 260075723;
  13. Strona - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient;
  14. Towar - wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  16. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  17. Usługodawca - Wioletta Szybalska-Juszcze działająca pod firmą Wioletta Szybalska-Juszcze Mali Modni odzież dziecięca, której siedziba znajduje na os. Generała Andersa 2 lok. 54, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551674246, REGON 260075723;
  18. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.);
  19. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
  20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.
 3. Obowiązki stron
  1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia.
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
  4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Zamówienia
  1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
  2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone (właściwości towaru, cena, itp).
  3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
  4. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Warunkiem zawarcia skutecznej Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
  6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu. Zawiera ona potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Ceny, płatności oraz dostawa towaru
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
  3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy.
  4. Wszystkie promocje, rabaty i obniżki cen nie łączą się z innymi rabatami. Do produktów przecenionych na stronie nie ma żadnych innych obniżek cenowych.
  5. Jedyną opcją płatności dostępną w sklepie jest płatność za pośrednictwem systemu CashBill obsługiwanego przez Cashbill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS: 0000323297.
  6. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu pod adresem: https://malimodni.pl/dostawa_i_platnosc.
  7. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem poczty. Możliwy jest także odbiór osobisty Towarów, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony Umowy dogodnego terminu.
 6. Warunki korzystania ze Sklepu
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
   1. przedstawienie oferty Sklepu,
   2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
   3. możliwość korzystania z Konta Klienta,
  2. Dostęp do usług określonych w pkt 6.1.1, 6.1.2 nie wymaga rejestracji.
  3. Dostęp do usługi określonej w pkt 6.1.3 wymaga dokonania rejestracji.
  4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w jedną z wymienionych przeglądarek Internetowych: Mozilla Firefox wersja minimum 40, Google Chrome w wersji minimum 40, Microsoft Edge w wersji minimum 13 lub Microsoft Internet Explorer w wersji minimum 11, które zapewniają obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Obowiązki Konsumenta Obowiązki Sprzedawcy
  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem malimodni.pl lub przesyłanego w załączeniu do potwierdzenia Zamówienia.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem w/w terminu.
  6. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot przekazanych do Sprzedającego płatności. Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca Klientowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sprzedawcy. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Za zachowanie terminu uważa się wysłanie Towaru przed upływem terminu.
  9. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem i ma prawo wybrać najtańszy sposób zwrotu, według własnego wyboru.
  10. Sprzedający nie zwraca Konsumentowi po odstąpieniu kosztu przesłania Towaru. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem dokonanej płatności.
  12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
   1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem za wadę fizyczną lub prawną Towaru, które istniały w dniu wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w momencie wydania go Klientowi.
   2. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
   3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową.
   4. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w opisie Towaru albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
    3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
   5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może żądać:
    1. obniżenia ceny;
    2. odstąpienia od umowy;
    3. nieodpłatnej naprawy wadliwego Towaru;
    4. wymiany wadliwego Towaru na nowy.
   6. Uprawnienie Klienta określone w pkt 7.1.5 a) i b) nie ma zastosowania, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na nowy lub wadę usunie. Sprzedawca nie może odmówić realizacji żądania Klienta zawartego w pkt 7.1.5 a) i b), jeżeli Towar wcześniej został jużwymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, a także gdy Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
   7. Uprawnienie Klienta określone w ppkt. 7.1.5 c) i d) nie ma zastosowania, gdy doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Klienta jest dla Sprzedawcy niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
   8. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
   9. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o żądaniu wymiany Towaru lub jego naprawy albo obniżenia ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, uważa się, że pozytywnie rozpatrzył reklamację zgodnie z żądaniem Klienta.
   10. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
   11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, wyłącznie jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
   12. Reklamacje należy kierować na adres Wioletta Szybalska-Juszcze MaliModni odzież dziecięca, os. Generała Andersa 2 lok. 54, 28-100 Busko-Zdrój, na adres poczty elektronicznej biuro@malimodni.pl.
   13. Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
   14. W reklamacji Klient powinien podać datę zakupu, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
   15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
  2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu, Konta Klienta i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Wioletta Szybalska-Juszcze Mali Modni odzież dziecięca, os. Generała Andersa 2 lok. 54, 28-100 Busko-Zdrój, na adres poczty elektronicznej: biuro@malimodni.pl.
   2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
   3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
   4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  3. Gwarancja
   1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
   2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i jej treści oraz czasu, na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pozostałe prawa i obowiązki
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Konta Klienta) jest zawierana na czas nieokreślony.
  2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o korzystanie z Konta klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugąStronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
  3. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy.
  4. W przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
  5. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
  6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 5 dni roboczych.
 10. Rozstrzyganie sporów
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem opiera się na odpowiednich przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
  3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
   1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
   2. Zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
   3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Dane Osobowe i pliki Cookies
  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę/Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca/Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację Zamówienia.
  3. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
  4. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich zmiany lub zaprzestania przetwarzania.
  5. Sprzedawca/Usługodawca wypełnił wszelkie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności zgłosił przetwarzane zbiory danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta ( np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
  8. Sprzedawca informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Klienta może być utrudnione.
  9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Klienci posiadają dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu niniejszego sklepu oraz sporządzić samodzielnie jego wydruk.
  3. Informacje o Towarach, które znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy/Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
  5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
  6. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  7. W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem Konta Klienta.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 08.03.2017 r.

POMOCNE LINKI STRONA GŁÓWNA DOSTAWA I PŁATNOŚĆ REGULAMIN REKLAMACJE ZWROTY KONTAKT
DANE KONTAKTOWE

Wioletta Szybalska - Juszcze
Mali Modni odzież dziecięca
os. Gen. Andersa 2/54
28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie
NIP 6551674246